Grænseegn

Sydslesvigs danske kunstforening, Flensborg, 2014

Torgny Wilcke

Mail:twilcke@dadlnet.dk