Grænseegn

Sydslesvigs danske kunstforening, Flensborg, 2014